Організація експлуатації автомобільної техніки

Контрольная

Вивчити види періодичність технічного обслуговування автомобілів порядок планування обліку та контролю за технічним станом машин. По темі вивчається: види періодичність технічного обслуговування автомобілів; порядок планування обліку та контролю за технічним станом і експлуатацією машин; види парків елементи парку їх призначення і розміщення; обладнання і документація приміщення чергового парку; організація внутрішньої служби в парку. Види і періодичність технічного обслуговування порядок використання і обліку машин Лекція...

2013-11-27

72.01 KB

1 чел.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення занять з навчальної дисципліни

“Автомобільна техніка

ТЕМА Організація експлуатації автомобільної техніки.

Парки та внутрішній порядок в них


ТЕМА. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ПАРКИ ТА ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК В НИХ

Навчальна та виховна мета: 

. Вивчити види, періодичність технічного обслуговування автомобілів, порядок планування, обліку та контролю за технічним станом машин.

2. Вивчити види парків, елементи парку, їх призначення; розміщення, обладнання і документацію приміщення чергового парку.

3. Формування у курсантів відповідального ставлення до правильної організацію експлуатації автомобільної техніки, підтримання її у постійній готовності до використання за призначенням.

Час: 8 годин.

Організаційнометодичні вказівки:

 1.  На тему виділено 8 годин. Тема є обємною, дає знання з організації експлуатації автомобільної техніки та внутрішньої служби в парку.

По темі вивчається:

 •  види, періодичність технічного обслуговування автомобілів;
 •  порядок планування, обліку та контролю за технічним станом і експлуатацією машин;
 •  види парків, елементи парку, їх призначення і розміщення;
 •  обладнання і документація приміщення чергового парку;
 •  організація внутрішньої служби в парку.

Тема служить базою для вивчення розділу І «Будова і експлуатація автомобіля».

. Розподіл часу по заняттям, послідовність занять, особливості організації та методика проведення.


№ п/п

Найменування занять

Вид занять

Час (хв.)

Особливості організації та методики проведення

1

1.

Види і періодичність технічного обслугову-вання, порядок вико-ристання і обліку машин

Лекція

Читається батареї в лекційній аудиторії.

2.

Парки і внутрішній порядок в них

Групове

2

Проводиться одним виклада-чем із взводом в класі. 

хв. відвести на викладення навчальних питань, 10 хв на опитування

3.

Організація експлуатації автомобільної техніки

Практич

не

4

Проводиться двома виклада-чами із взводом в парку.

Відпрацювати не менше 4 задач.


Заняття 1. Види і періодичність технічного обслуговування, порядок використання і обліку машин

Навчальна та виховна мета: 

 1.  Вивчити види, періодичність технічного обслуговування автомобілів.
 2.  Вивчити порядок планування, обліку та контролю за технічним станом і експлуатацією машин.
 3.  Виховувати у курсантів відповідальне ставлення до своєчасного і якісного контролю за технічним станом і експлуатацією машин.

Час: 2 год.

Місце: клас.

Навчальні питання і розподіл часу:

Вступхв.

 1.  Загальні положення. Порядок використання машинхв.
 2.  Види і періодичність технічного обслуговування автомобілів. Забезпечення працездатності машин за складних умовхв.
 3.  Планування, облік та контроль за технічним станом і експлуатацією машинхв.

Висновки та відповіді на питанняхв.

Навчально-матеріальне забезпечення:

 1.  Лектор-2000.
 2.  Слайди.
 3.  Плакати.

Навчальна література:

1. Настанова з автомобільної служби, с. 46


І.
 Вступна частина

Автомобільна техніка є найбільш масовою технікою у Збройних Силах. Вона є основним засобом пересування озброєння і військової техніки , тран-спортним засобом для перевезення особового складу та підвозу і евакуації матеріальних засобів.

Автомобільна техніка - складова бойового порядку військ.

Досвід Великої Вітчизняної війни і аналіз бойової та повсякденної діяльності військ в сучасних локальних війнах та конфліктах показує , що успішне виконання поставлених завдань залежить від маневреності і рухомості військ. Все це нерозривно пов’язано з масовим використанням автомобільної техніки.

Ефективне використання автомобільної техніки в сучасних умовах обумовлено рядом показників:

- її наявністю та укомплектованістю військ;

- технічним станом;

- рівнем забезпеченності матеріально-технічного забезпечення і майном ;

- наявністю і рівнем підготовки спеціалістів автомобільної служби усіх рівнів .

Стан даних показників знаходиться у прямому зв’язку з правильною організацією експлуатації автомобільної техніки.

Особливостями нинішньої експлуатації автомобільної техніки є:

- старіючий склад автомобільного парку;

- використання однієї і тієї же автомобільної техніки для різних цілей та в різних умовах;

- недостатня матеріальна забезпеченність етапів експлуатації;

- низький рівень підготовки та значний некомплект спеціалістів автомобільної служби усіх видів військ;

- наявність великої кількості номенклатури керівних документів з експлуатації автомобільної техніки.

Знання основ організації експлуатації автомобільної техніки є необхідною умовою успішного виконання поставлених задач і збереження при цьому машин в справному стані для подальших дій.


ІІ. Основна частина

 1.  Загальні положення. Порядок використання машин

Заходи щодо ефективного використання машин розробляються і здійснюються при плануванні та проведенні бойової підготовки і повсякденної діяльності військ .

Основними заходами щодо ефективного використання машин є :

- правильна розстановка машин за їх призначенням при розробці штатів військових частин ;

- укомплектування машинами військ тільки відповідно до штатів і табелів;

- раціональне планування заходів щодо бойової підготовки,

 забезпечення польотів, будівельних, господарських та інших робіт з залученням з цією метою мінімальної кількості машин;

- першочергове використання для перевезення матеріальних засобів автомобілів народногосподарського призначення, обмеження використання з цією метою повноприводних автомобілів і особливо нових марок;

- широке застосування причепів, поєднання перевезення дрібних партій вантажів , визначення черговості виконання заяв на невеликі за витратами часу перевезення;

- організація централізованого перевезення вантажів, впровадження раціональних маршрутів та схем вантажопотоків, виключення зустрічних перевезень;

- завантаження порожнього автомобільного транспорту попутними вантажами військових частин;

- найбільш повне використання вантажопідйомності і вантажомісткості автомобільного транспорту (з урахуванням тактико-технічних характеристик);

- скорочення часу простою машин під вантажно-розвантажувальними операціями за рахунок механізації вантажно-розвантажувальних робіт , збільшення і завчасної підготовки фронту завантаження та розвантаження , пакетування , контейнеризації, підготовки вантажів до відправки та своєчасне оформлення супроводжувальних документів на вантаж;

- прикріплення військових частин з невеликою кількістю машин для технічного обслуговування та ремонту до частин, що мають штатні засоби технічного обслуговування та ремонту , станціям технічного обслуговування автомобілів гарнізонів , раціональне об’єднання дрібних парків та гаражів;

- виконання технічних заходів, що підвищують надійність і економічність роботи машин , особливо у складних умовах експлуатації;

- здійснення контролю за законністю використання машин, списуванням моторесурсів та пального, правильність обліку виконаної роботи ;

- систематичне підведення підсумків роботи машин;

- проведення профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-транспортних пригод, поломок і аварій автомобільної техніки.

Використання машин - застосування їх за прямим призначенням з дотриманням установлених норм і правил та виконанням вимог безпеки руху.

Порядок використання машин у Збройних Силах України визначенийІнструкцією про порядок використання автомобільної техніки у Збройних Силах Українивведеної в дію наказом Міністра оборони України від 10 січня 1995 року10 зі змінами, доповненнями внесеними наказами Міністра оборони України від 13 лютого 1995 року28 та від 25 квітня 2000 року118.

Використання машин планується та здійснюється тільки за штатним призначенням і в межах установлених річних норм витрат моторесурсів в мирний час на одну машину, які визначені наказами Міністра оборони України від 13 серпня 2003 року310Керівництво щодо визначення річних норм витрати моторесурсів у Збройних Силах України на мирний час.

В воєнний час витрати моторесурсів здійснюються, виходячи із конкретних бойових задач. Витрати моторесурсів кожної машини підрозділу передбачені річним планом експлуатації та ремонту автомобільної техніки військової частини.

Основні річні норми витрат моторесурсів на одну машину на мирний час

Тип машин

Групи експлуатації машин

Додатково до річних норм для обкатки

Б

С

Т

У

1

1.Автомобілі, км

Легкові

Вантажні

Спеціальні

Колісні транспортери типу ЛуАЗ

. Багатовісні колісні шасі , км

або год. роботи двигуна

. Спеціальні колісні шасі , км

або год. роботи двигуна

. Гусеничні тягачі транспортеритягачі, у тому числі із встановленими на них озброєнням , військовою технікою , км

або год. роботи двигуна

гусеничні транспортери у тому числі із встановленими на них озброєнням , військовою технікою , км

або год. роботи двигуна

. Трактори ,год. роботи двигуна 

,5

- 60

Особливості використання легкових автомобілів

Легкові автомобілі використовуються тільки за штатним призначенням для забезпечення службової діяльності посадових осіб, перевезення особового складу, транспортування озброєння, техніки та дрібних партій вантажу.

Забороняється:

- використання легкових машин понад встановлених норм витрати моторесурсів, з особистою метою , технічно несправних;

- на відстань більш 100 км при наявності пасажирського транспорту загального користуванння, за межами дислокації підпорядкованих підрозділів, частин;

- установка додаткового обладнання та озброєння, не передбачених заводом - виготовлювачем та впливаючих на безпеку руху;

- стоянка автомобілів на вулицях, біля будівель, установ, штабів у зимовий час тривалістю більше 30 хв. при незначному віддалені парків, обладнаних сховищами, що опалюються;

- залишення автомобілів, не обладнаних протиугонними засобами, без нагляду.

Легкові автомобілі, що виконують завдання поблизу частини, при тривалих перервах у день їх використання , мають утримуватися у парках цих частин . Виклик легкових машин здійснюється через чергового частини порядком , встановленим командиром.

За правильність використання легкових автомобілів, в тому числі за правильність оформлення відповідних граф дорожнього листа, контроль за поверенням машин у парк за допомогою засобів зв’язку несуть персональну відповідальність ті посадові особи, у розпорядження яких надаються ці автомобілі.

Особливості використання вантажних і спеціальних автомобілів загального призначення.

Вантажні і спеціальні автомобілі бойової, стройової та учбової груп використовуються для забезпечення планів бойової підготовки. Не допускається використання цих автомобілів для забезпечення господарчої діяльності, а також замість легкових.

Перевезення військових та інших вантажів на відстань до 100 км планується і здійснюється як правило, автомобільними частинами.

Право дозволу на використання вантажних і спеціальних машин для разового перевезення матеріальних засобів, виконання службових завдань на відстань до 200 км надається:

- командиру військової частини - у межах дислокації частини;

- командиру з’єднання - у межах дислокації частини, з’єднання.

Право дозволу на використання вантажних і спеціальних автомобілів загального призначення на відстань понад 200 км надається відповідним посадовим особам для підпорядкованих частин, з’єднань у межах дислокації з’єднань, оперативних командувань , видів Збройних Сил України.

Дозвіл оформляється разовою перепусткою, а при неможливості своєчасно одержати разову перепустку - телеграмою.

Заявки на отримання перепусток надаються по підпорядкованості не пізніше ніж за 15 днів до початку перевезення.

Разова перепустка (телеграма) зберігається разом з дорожнім листом і знищується у порядку передбаченому для знищення дорожнього листа.

Для виконання завдань з перевезенням вантажів на відстань понад 200 км підбираються найбільш досвідчені водії (зі стажем роботи не менше 10 місяців) та старші машини , які призначаються командиром військової бчастини.

Особливості використання автомобільних базових шасі.

Автомобільні базові шасі використовуються у складі комплексів озброєння та військової техніки згідно з планами бойової підготовки на навчальний рік у межах встановлених річних норм витрат моторесурсів.

Категорично забороняються перевитрати норм моторесурсів на шасі. Про усі випадки витрачання моторесурсів понад установлених норм доповідається автомобільною службою по підлегості для вживання необхідних заходів.

Планування використання машин у військовій частині включає в себе наступні етапи.

c2 

ce   

cf ,  f3eb  

cd ()  

  

 

c7  

Другие работы

21303. Вступительные вопросы по физике для заочников, поступающих в СГАУ
  Траекторией тела называется линия описываемая в пространстве движущейся материальной точкой. Это пренебрежение допустимо сделать тогда когда размеры тела малы по сравнению с расстоянием которое оно проходит или расстоянием данного тела до других тел. Чтобы описать движение тела нужно знать его координаты в любой момент времени. Относительность движения –это перемещение и скорость тела относительно разных систем отсчета различны например человек и поезд.
21304. Реферат: Культура как объект познания
  Еще в 1952 году американские антропологи Альфред Кребер и Клайд Клакхон в своем совместном исследовании посвященном критическому обозрению концепций и определений культуры отметили огромный и всевозрастающий интерес к этому понятию. было дано всего семь определений культуры первое из них принадлежит Э. С той поры количество дефиниций культуры значительно возросло. Чем можно объяснить такое многообразие трактовок понятия культуры Прежде всего тем что культура выражает глубину и неизмеримость человеческого бытия.
21305. Резины, стойкие к старению
  02105 Содержание: Введение Атмосферное старение резин Защита резин от атмосферного старения Изменение механических свойств резин при термическом старении Термическое старение резин при сжатии Защита резин от радиационного старения Список используемой литературы ВВЕДЕНИЕ. Резиной называется продукт специальной обработки вулканизации каучука и серы с различными добавками. Резина отличается от других материалов высокими эластическими свойствами которые присущи каучуку главному исходному материалу резины.
21306. Ресурсная база социально-культурной деятельности
  Социальнокультурная деятельность. Также нормативноправовой ресурс можно рассмотреть как правовые и организационные технологические документы инструктивная информация определяющие организационный порядок подготовки и проведения социальнокультурной деятельности сюда так же входят устав организации внутренние правила и др. Документы охраняющие закрепляющие и регулирующие права граждан на участие в процессах социальнокультурной деятельности на федеральном региональном субъектнофедеративном и муниципальном местном уровнях.
21307. Франция в XII–XVII веках
  В 1547 году только что вступивший на престол король Генрих II создал специальный карательный орган – Огненную палату которая выявляла и сжигала протестантов. В 1560 году протестанты во главе с Конде организовали заговор. В том же году Франциск II умер от туберкулеза. В 1562 году отряд Гизов напал на протестантов совершавших богослужение в шампанском городке Васси и убил 23 человека.
21308. Первобытнообщинный строй и восточные славяне на территории Московской области
  Первобытнообщинный строй на территории Московской области Московская область была заселена в глубокой древности. В конце III тысячелетия до нашей эры на территорию теперешней Московской области со среднего течения реки Днепра пришли кочевникискотоводы. Эти могильники называются фатьяновскими так как впервые они были обнаружены около села Фатьяново Ярославской области.
21309. Дипломная работа: Основные рекомендации и предложения по формированию имиджа главы муниципального образования
  2 Формирование имиджа властных структур 2 Анализ технологий имиджа местных органов власти 2.1 Имидж органов власти в представлениях населения 2.1 Взаимодействие населения с местными органами власти как технология формирования имиджа 3.
21310. Основные праздники иудейского религиозного календаря
  Всеобщие памятные даты не имеющие особых праздничных обычаев День памяти героев Израиля День Независимости День Иерусалима Йом аШоа. В праздничные дни не соблюдают траура и даже семидневный траур по умершему переносят на следующий за праздником день. Все еврейские праздники начинаются вечером с заходом солнца так как считается что в этот момент зарождается новый день. Как сказано: И был вечер и было утро день один.
21311. Плавание как оздоровительный вид двигательной активности
  К тому же при занятиях плаванием тело человека находится в горизонтальном положении. Кроме плотности и давления воды существенное влияние на организм при занятиях плаванием оказывает ее теплоемкость. Подводя итог следует сказать что занятия плаванием в виду воздействия на организм как двигательной деятельности так и водной среды приводят к физиологическим изменениям практически во всех органах и системах человека. Также доказательством оздоровительного эффекта плавания по нашему мнению служат примеры когда заниматься плаванием приходят...